Hàm COUPNUM – Hàm trả về số lần phải trả lãi của chứng khoán trong Excel

Trong quá trình đầu tư chứng khoán việc trả lãi đặc biệt rất quan trọng. Nó giúp bạn tính toán và có kế hoạch cho việc tính và đầu tư hợp lý. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết về Hàm COUPNUM – Hàm trả về số lần phải trả lãi của chứng khoán trong excel.

Mô tả: Hàm trả về số lần phải trả lãi tính từ ngày kết toán tới ngày hết hạn hay đáo hạn của chứng khoán. Nếu giá trị trả về là số thập phân hàm tự động làm tròn giá trị đó.

Cú pháp: COUPNUM(settlement, maturity, frequency, [basis]).

Trong đó:

settlement: Ngày kết toán của chứng khoán hay là ngày chứng khoán được bán cho người mua sau ngày phát hành chứng khoán, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày đáo hạn hay là ngày hết hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lần trả lãi hàng năm, là tham số bắt buộc, có các giá trị sau:

+ frequency = 1 => Trả lãi 1 lần trên năm.

+ frequency = 2 => Trả lãi một năm 2 lần.

+ frequency = 4 => Trả lãi theo quý.

basis: Là cơ sở dùng để xác định đếm số ngày, là tham số tùy ý. Có các giá trị sau:

+ basis=0 hoặc bỏ qua: Tính số ngày dựa theo chuẩn US: Số ngày trên tháng là 30/ số ngày trên năm là 360.

Xem thêm :  Cách khắc phục CPU hoạt động 100%

+ basis=1: Số ngày thực tế trên tháng/ Số ngày thực tế trên năm.

+ basis=2: Số ngày thực tế trên tháng/ số ngày thực tế trên năm là 360 ngày.

+ basis=3: Số ngày thực tế trên tháng/ Số ngày của năm là 365 ngày.

+ basis=4: Số ngày trên tháng là 30 ngày/ Một năm có 360 ngày theo chuẩn Châu Âu.

Chú ý:

– Nếu giá trị trả về của hàm là số thập phân hàm tự động làm tròn giá trị đó.

– Nên dùng hàm Date (year, moth, day) để nhập các giá trị tháng, tránh nhầm lẫn không đáng có.

– Nếu giá trị các tham số là số thập phân => hàm sẽ lấy giá trị nguyên của các tham số đó.

– Hàm trả về giá trị lỗi #NUM! trong các trường hợp sau:

+ Nếu nhập ngày kết toán và hết hạn chứng khoán không hợp lệ.

+ Nếu giá trị basis nằm ngoài tập { 0, 1, 2, 3, 4}.

+ Nếu giá trị settlement nằm ngoài các giá trị {1, 2, 4}.

+ Nếu nhập ngày kết toán lớn hơn ngày hết hạn của chứng khoán.

Ví dụ:

Tính số lần phải trả lãi kể từ ngày kết toán chứng khoán tới ngày hết hạn của chứng khoán biết số ngày hết hạn, kết toán và một số dữ kiện như sau:

Tính số lần phải trả lãi

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =COUPNUM(D6,D7,D8,D9).

Nhập công thức

Kết quả sau khi tính:

Kết quả

Như vậy từ ngày kết toán chứng khoán tới ngày hết hạn chứng khoán phải trả lãi 24 lần.

Xem thêm :  Hướng dẫn Live Stream trên Facebook

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm COUPNUM hy vọng giúp ích cho các bạn khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com