Hàm COUPPCD – Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán trong Excel

Ở bài viết trước đã giới thiệu tới các bạn hàm trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày kết toán. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn Hàm COUPPCD – Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán.

Mô tả: Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán của chứng khoán.

Cú pháp: COUPPCD(settlement, maturity, frequency, [basis]).

Trong đó:

settlement: Là ngày thanh toán chứng khoán (Chính là ngày chứng khoán được bán cho người mua, chỉ sau ngày phát hành), là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày hết hạn hay đáo hạn của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi theo năm, là tham số bắt buộc. Có các giá trị:

+ frequency = 1 => thanh toán hàng năm.

+ frequency = 2 => thanh toán với tần suất nửa năm.

+ frequency = 4 => thanh toán theo quý.

basis: Cơ sở xác định để tính số ngày, là tham số tùy ý. Có các giá trị sau:

+ Basis = 0 hoặc bỏ qua: tính số ngày theo chuẩn US số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là 30/360.

+ Basis = 1: số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng/ số ngày thực tế trong năm.

+ Basis = 2: số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng/360.

Xem thêm :  Chatible là gì Hướng dẫn cách dùng Chatible trên Facebook

+ Basis = 3: số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng/365.

+ Basis = 4: Dựa theo chuẩn châu Âu European số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là 30/360.

Chú ý:

– Nếu các tham số có giá trị là số thập phân =. Hàm lấy giá trị các tham số là số nguyên.

– Nếu settlement >= maturity => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

– Nếu basis nằm ngoài các giá trị 0, 1, 2, 3, 4 => hàm báo lỗi #NUM!.

– Nếu frequency nằm ngoài giá trị 1, 2, 4 => hàm trả về lỗi #NUM!.

Ví dụ:

Tính ngày phiếu lãi của chứng khoán trước đó, trước ngày kết toán chứng khoán với tham số sau:

Tính ngày phiếu lãi của chứng khoán trước đó

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =COUPPCD(D6,D7,D8,D9).

Tính ngày phiếu lãi của chứng khoán trước đó 2

Kết quả sau khi tính:

Tính ngày phiếu lãi của chứng khoán trước đó 3

Như vậy đã tính được ngày phiếu lãi của chứng khoán trước đó trước ngày kết toán.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com