Hàm CUMPRINC – Hàm tính khoản tiền vốn tích lũy phải trả trong Excel

Trong quá trình đầu tư tính toán trường hợp bạn không có đủ số vốn đầu tư chắc chắn bạn sẽ phải đi vay để đầu tư. Khi đã vay được khoản đầu tư bạn muốn tính toán xem vay đến cuối kì phải trả nợ là bao nhiêu. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách sử dụng Hàm CUMPRINC giúp bạn tính toán thông qua việc tính số tiền vốn tích lũy phải trả.

Mô tả: Hàm trả về số tiền vốn tích lũy của một khoản vay từ đầu kỳ tới cuối kỳ, thông thường hàm trả về giá trị âm vì giá trị của hàm thể hiện số tiền phải mất đi do đi vay.

Cú pháp: CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type).

Trong đó:

rate: Lãi suất của mỗi kỳ, là tham số bắt buộc.

nper: Tổng số kỳ phải trả lãi, là tham số bắt buộc.

pv: Giá trị của số tiền vay ở thời điểm hiện tại, là tham số bắt buộc.

start_period: Kỳ đầu tiên trong những kỳ muốn tính toán số tiền vốn tích lũy, là tham số bắt buộc.

end_period: Kỳ cuối cùng trong những kỳ muốn tính toán số tiền vốn tích lũy phải trả, là tham số bắt buộc.

type: Cách thức trả lãi, nếu type =0 => trả lãi cuối kỳ, type=1 => trả lãi đầu kỳ.

Xem thêm :  Cách sử dụng PowerToys trên Windows 10

Chú ý:

– rate, nper phải sử dụng đơn vị nhất quán, ví dụ khoản vay tính theo năm => lãi suất tính theo năm.

– Nếu nper, end_period, start_period, type là số thập phân=> hàm lấy giá trị nguyên của những tham số trên.

– Nếu pv hàm trả về giá trị #NUM!

– Nếu start_period end_period => hàm trả về giá trị #NUM!.

– Vì type chỉ có 2 giá trị là 0 và 1 nếu tham số nằm ngoài 2 giá trị đó => hàm trả về giá trị #NUM!.

Ví dụ:

Tính tổng nợ phải trả của khoản vay dưới đây trong tháng đầu tiên và trong năm thứ 2 với bảng số liệu:

Tính tổng nợ phải trả của khoản vay

1. Tính tổng số tiền nợ phải trả trong tháng đầu tiên

Vì lãi suất tính theo năm nên phải chia lãi suất cho 12 tháng, tổng số tiền vay theo năm nên phải nhân số năm với 12.

Tại ô cần tính nhập công thức: =CUMPRINC(D7/12,D8*12,D9,1,1,0).

Tính tổng số tiền nợ phải trả trong tháng đầu tiên

Kết quả:

Kết quả

Vì là khoản nợ nên mang giá trị âm.

2. Tính khoản nợ phải trả trong năm thứ 2

Trong năm thứ 2 bắt đầu từ kỳ 13 đến hết kỳ 24. Vậy tại ô cần tính nhập công thức sau: =CUMPRINC(D7/12,D8*12,D9,13,24,0).

Tính khoản nợ phải trả trong năm thứ 2

Kết quả:

Kết quả 2

Vì tính khoản nợ nên mang giá trị âm. Vậy với hàm CUMPRINC bạn sẽ xác định được khoản nợ mình phải trả khi vay giúp bạn điều chỉnh sắp xếp công việc hợp lý.

Xem thêm :  Top 3 phần mềm quản lý mật khẩu tốt nhất 2021

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com