Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Xử lý, tính toán dữ liệu với các dữ liệu là thời gian (kiểu date) rất khó khăn vì các bạn không thể sử dụng các phép toán bình thường được. Nhưng hàm DATEDIF() sẽ giúp các bạn thực hiện điều này, hàm sẽ giúp các bạn tính toán các dữ liệu có kiểu định dạng là thời gian trong Excel.

Hàm DATEIF trong Excel 1

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm DATEDIF() trong Excel.

Mô tả

Hàm DATEDIF() giúp các bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước.

Các bạn có thể sử dụng hàm này từ Excel 2003 trở lên các phiên bản mới, hàm DATEDIF() không có trong danh sách các hàm của Excel nên khi nhập =DATEDIF thì hàm cũng không được hiển thị trong danh sách hàm của Excel.

Cú pháp

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

start_day: ngày bắt đầu cần tính toán.

end_day: ngày kết thúc, end_day cần lớn hơn start_day.

unit: loại kết quả trả về của việc tính toán, cần viết trong dấu ngoặc kép.

Dưới đây là danh sách các tùy chọn của unit.

y: số năm chênh lệch giữa start_day và end_day.

m: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day.

d: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day.

Xem thêm :  Soundtrack là gì?

md: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số tháng.

ym: số tháng chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm, số ngày.

yd: số ngày chênh lệch giữa start_day và end_day, không phụ thuộc vào số năm.

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DATEDIF để tính tuổi của các nhân viên.

Áp dụng hàm cho nhân viên cuối cùng: =DATEDIF(D11,NOW(),”y”)

D11: là ngày bắt đầu (năm sinh).

NOW() là hàm để lấy ngày tháng năm hiện tại của máy tính.

y để xác định giá trị trả về là khoảng chênh lệch giữa năm hiện tại và năm sinh.

Kết quả như sau:

Hàm DATEIF trong Excel 2

Ví dụ 2: Cho start_day là 01/02/2013 và end_day là 28/12/2014, áp dụng tất cả các tùy chọn unit sẽ được các kết quả như sau:

Hàm DATEIF trong Excel 3

Như vậy các bạn đã biết cách sử dụng hàm DATEDIF() trong Excel. Với sự hỗ trợ của hàm DATEDIF() thì việc xử lý tính toán dữ liệu ngày tháng năm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com