Hàm DATEVALUE – Hàm chuyển đổi ngày tháng sang dạng số trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm DATEVALUE, Hàm chuyển đổi ngày tháng sang dạng số trong Excel.

Hàm DATEVALUE

Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi ngày tháng ở dạng văn bản sang số sê – ri mà Excel hiểu được.

Cú pháp: DATEVALUE(date_text).

Trong đó:

date_text là ngày tháng ở dạng văn bản muốn chuyển sang dạng số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Đối số này phải nằm trong khoảng từ ngày 1 tháng 1 năm 1900 đến ngày 31 tháng 12 năm 9999. Trường hợp nằm ngoài phạm vi này hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu đối số date_text không chứa năm hàm thực hiện lấy năm hiện tại trên máy tính của bạn.
– Mặc định ngày 1 tháng 1 năm 1900 có số sê – ri là 1 và ngày 1 tháng 1 năm 2008 số sê – ri là 39448 bởi nó được lưu ở thứ 39447.

Ví dụ:

Đưa ngày sinh của nhân viên về số sê – ri có thể dựa vào đó để đánh giá tuổi của nhân viên.

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel

– Ví dụ với nhân viên Phạm Vân Anh tại ô cần tính nhập công thức: =DATEVALUE(“8/1/1982”).

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả số sê – ri là:

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 3

Với trường hợp trên bạn không thể nhập công thức: =DATEVALUE(“1/1/1992”) -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 4

Sao chép công thức cho giá trị còn lại được kết quả:

Xem thêm :  Background màu cam

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 5

– Trường hợp nhập giá trị ngày tháng năm ở 3 cột khác nhau bạn có thể làm như sau: Tại ô cần tính nhập công thức: =DATEVALUE(E9&”http://PKMacBook.com/”&F9&”http://PKMacBook.com/”&G9).

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 6

Nhấn Enter -> giá trị ngày tháng năm tương ứng với số sê – ri là:

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 7

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại kết quả là:

Cách sử dụng hàm DATEVALUE trong Excel 8

Dựa vào số seri bằng trực quan có thể so sánh được những nhân viên lớn tuổi và những nhân viên trẻ có tiềm năng.

Trên đây là cách sử dụng cũng như một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm DATEVALUE.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com