Hàm DAY – Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm DAY, Hàm trả về ngày của ngày, tháng, năm trong Excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tách lấy giá trị ngày trong giá trị ngày tháng năm. Giá trị trả về là số nguyên từ 1 đến 31.

Cú pháp: DAY(serial_number).

Trong đó:

serial_number là giá trị ngày tháng năm muốn tách lấy giá trị ngày.

Ví dụ:

Tách riêng giá trị ngày trong các giá trị ngày tháng năm sau:

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: DAY(C7).

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả giá trị ngày được tách riêng:

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 3

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 4

Trường hợp nếu tháng đó không có 31 ngày bạn vẫn nhập ngày tháng chứa 31 ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

Cách sử dụng hàm DAY trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm DAY trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách ghép mắt kính vào ảnh trên điện thoại