Hàm DAYS – Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm DAYS – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm DAYS - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: DAYS(end_date, start_date)

Trong đó:

end_date: Ngày bắt đầu để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

start_date: Ngày kết thúc để tính số ngày, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu cả end_datestart_date đều có dạng số -> hàm sử dụng EndDate–StartDate để tính toán số ngày giữa hai ngày.

– Nếu một trong hai đối số end_datestart_date là văn bản thì đối số đó được lấy giá trị ngày thông qua hàm DATEVALUE(date_text).

– Nếu 1 trong 2 đối số end_datestart_date nằm ngoài phạm vi hợp lệ của ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu 1 trong 2 đối số end_datestart_date không thể phân tích thành ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày giữa các ngày sau theo bảng mô tả:

Tính số ngày giữa các ngày sau theo bảng mô tả

– Tại ô cần tính nhập công thức: =DAYS(F7,I7).

Tại ô cần tính nhập công thức =DAYS(F7,I7)

– Nhấn Enter -> tổng số ngày giữa 2 ngày trên là:

Nhấn Enter trả về tổng số ngày giữa 2 ngày

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp nhập sai giá trị ngày tháng năm -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Xem thêm :  UltraISO là gì? Hướng dẫn tải, cài đặt và sử dụng UltraISO

Trường hợp nhập sai giá trị ngày tháng năm - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ở đây định dạng tháng/ngày/năm do nhập sai giá trị tháng là 15 nên hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DAYS trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com