Hàm đếm có điều kiện trong Excel

Các bạn đang tìm kiếm hàm đếm có điều kiện trong Excel để sử dụng đếm dữ liệu trong quá trình xử lý dữ liệu trong bảng tính Excel? Hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel, dưới đây là mô tả, cú pháp và cách sử dụng hàm đếm có điều kiện trong Excel mời các bạn cùng theo dõi.

Hàm đếm có điều kiện trong Excel

Mô tả

Hàm COUNTIF là hàm đếm có điều kiện trong Excel, các bạn có thể đếm dữ liệu dựa trên điều kiện chỉ định sẵn.

Cú pháp

=COUNTIF(range;criteria)

Trong đó range là bắt buộc, là vùng mà các bạn muốn đếm dữ liệu. Nó có thể chứa số, mảng hoặc tham chiếu có chứa số… Các giá trị trống được bỏ qua.

Criteria (bắt buộc), đây là điều kiện để đếm các giá trị trong range, nó có thể là số, biểu thức, tham chiếu ô hoặc chuỗi văn bản.

Lưu ý

  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sai khi bạn sử dụng điều kiện với các chuỗi dài hơn 255 ký tự.
  • Đối số criteria cần ghi trong dấu ngoặc kép.
  • Criteria không phân biệt chữ hoa/thường.
  • Có thể sử dụng ký tự đại diện dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong điều kiện criteria (1 dấu hỏi tương ứng với 1 ký tự, 1 dấu sao tương ứng với một chuỗi ký tự). Nếu các bạn muốn sử dụng dấu chấm hỏi hay dấu sao không phải làm ký tự đại diện thì các bạn cần thêm ký tự ~ phía trước.
Xem thêm :  Cách sử dụng iTunes cho người mới bắt đầu

Ví dụ

Cho bảng số liệu như sau:

Bảng số liệu

1. Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng là Cam.

Để thực hiện yêu cầu này các bạn nhập công thức hàm CountIf như sau:

=COUNTIF(B6:B14;”Cam”)

Kết quả các bạn sẽ thấy có 3 đơn hàng có mặt hàng là Cam.

Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng là Cam

2. Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng không phải là Cam.

Các bạn sử dụng công thức hàm với điều kiện không phải Cam là “<>Cam”

=COUNTIF(B6:B14;”<>Cam”)

Các bạn sẽ có kết quả là 6 như sau:

Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng không phải là Cam

3. Đếm số lượng đơn hàng có SL bán >=10 kg.

Các bạn sử dụng điều kiện “>=10” trong cột SL bán và phạm vi đếm là cột SL bán, công thức hàm như sau:

=COUNTIF(D6:D14;”>=10″)

Kết quả các bạn sẽ được là 6 đơn hàng:

Đếm số lượng đơn hàng có SL bán >= 10 kg

4. Đếm số đơn hàng có tên mặt hàng là Cam sử dụng ký tự thay thế *

Thay vì các bạn nhập Cam trong điều kiện hàm CountIf thì các bạn có thể nhập C* để đếm.

=COUNTIF(B6:B14;”C*”)

Kết quả các bạn cũng được 3 đơn hàng:

Đếm số đơn hàng có tên mặt hàng là Cam sử dụng ký tự thay thế *

5. Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng khác ô B7 (Cam).

Các bạn có thể sử dụng ký tự “&” trước ô tham chiếu trong điều kiện hàm CountIf như sau:

=COUNTIF(B6:B14;”<>”&B7)

Kết quả các bạn sẽ được là:

Đếm số lượng đơn hàng có tên mặt hàng khác ô B7 (Cam)

Như vậy nếu cần phải đếm có điều kiện trong Excel thì các bạn có thể sử dụng hàm COUNTIF. Trên đây bài viết đã giới thiệu đến các bạn mô tả, cú pháp, cách sử dụng và ví dụ hàm COUNTIF trong Excel. Hi vọng bài viết này sẽ hữu ích với các bạn.

Xem thêm :  Cách chèn dấu ngoặc trong Word, Excel Ngoặc vuông, Ngoặc nhọn, Ngoặc kép

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com