Hàm ENCODEURL – Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ENCODEURL – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm Web rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ENCODEURL - Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL trong Excel

Mô tả: Hàm trả về một chuỗi truy vấn có mã URL. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ENCODEURL(text)

Trong đó:

text: Một chuỗi cần mã hóa URL, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu text không phải là chuỗi URL -> hàm vẫn mã hóa như chuỗi URL.

Ví dụ:

Mã hóa các chuỗi URL được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Mã hóa các chuỗi URL được mô tả trong bảng;

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ENCODEURL(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ENCODEURL(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị text không phải là chuỗi URL -> hàm vẫn mã hóa như chuỗi URL:

Trường hợp giá trị text không phải là chuỗi URL - hàm vẫn mã hóa như chuỗi URL

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ENCODEURL trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách tạo bí danh để ẩn email iCloud