Hàm ERROR.TYPE – Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ERROR.TYPE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ERROR.TYPE - Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel

Mô tả: Hàm trả về số tương ứng với một trong các giá trị lỗi trong Microsoft Excel, hoặc lỗi #N/A nếu không có lỗi.

Cú pháp: ERROR.TYPE(error_val)

Trong đó:

error_val: Giá trị lỗi có số nhận dạng muốn tìm, là tham số bắt buộc. Các giá trị số tương ứng với các lỗi trong Excel:

+ error_val = #NULL -> hàm trả về giá trị 1.

+ error_val = #DIV/0! -> hàm trả về giá trị 2.

+ error_val = #VALUE! -> hàm trả về giá trị 3.

+ error_val = #REF! -> hàm trả về giá trị 4.

+ error_val = #NAME? -> hàm trả về giá trị 5.

+ error_val = #NUM! -> hàm trả về giá trị 6.

+ error_val = #N/A -> hàm trả về giá trị 7.

+ error_val = #GETTING_DATA -> hàm trả về giá trị 8.

+ error_val là bất kì giá trị lỗi ngoài các giá trị trên -> hàm trả về giá trị #N/A.

Ví dụ:

Xác định số tương ứng với các lỗi được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định số tương ứng với các lỗi được mô tả trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ERROR.TYPE(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ERROR.TYPE(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Xem thêm :  Cách sử dụng thư viện ứng dụng trong iOS 14

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp không có lỗi nào nằm ngoài các giá trị lỗi của info_type -> hàm trả về giá trị #N/A:

Hàm trả về giá trị #N/A

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ERROR.TYPE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com