Hàm EXPON.DIST – Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm EXPON.DIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố hàm mũ, sử dụng hàm này để làm mẫu thời gian xảy ra các sự kiện.

Cú pháp: EXPON.DIST(x,lambda,cumulative)

Trong đó:

x: Giá trị của hàm, là tham số bắt buộc.

lambda: Giá trị tham số, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic xác định kiểu hàm mũ, là tham số bắt buộc gồm có các giá trị sau:

+ Cumulative = True -> Trả về hàm phân bố lũy tích.

+ Cumulative = False -> Trả về hàm mật độ xác suất

Chú ý:

– Nếu x hoặc lambda không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 hoặc lambda ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình tính toán cho hàm phân bố lũy tích là:

[fleft( {x;lambda } right) = lambda {e^{ – lambda x}}]

– Phương trình tính toán cho hàm mật độ xác suất là:

[Fleft( {x;lambda } right) = 1 – {e^{ – lambda x}}]

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích và hàm mật độ xác suất theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích và hàm mật độ xác suất theo số liệu trong bảng

– Tính giá trị hàm phân bố lũy tích. Tại ô cần tính nhập công thức: =EXPON.DIST(D6,D7,D8)

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích =EXPON.DIST(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố lũy tích là:

Xem thêm :  Cách copy dữ liệu từ máy thật sang máy ảo VMware

Nhấn Enter trả về giá trị hàm phân bố lũy tích

– Tính giá trị hàm mật độ xác suất. Tại ô cần tính nhập công thức: =EXPON.DIST(D6,D7,D9)

Tính giá trị hàm mật độ xác suất =EXPON.DIST(D6,D7,D9)

– Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất là:

Nhấn Enter trả về giá trị hàm mật độ xác suất

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm EXPON.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com