Hàm F.DIST.RT – Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm F.DIST.RT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

x: Giá trị của hàm, là tham số bắt buộc.

deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số, là tham số bắt buộc.

deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1, deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom1 < 1 hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Hàm F.DIST.RT được tính toán như là F.DIST.RT = P (F > x) trong đó F là biến ngẫu nhiên.

Ví dụ:

Tính xác suất phân bố F bên phải theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính xác suất phân bố F bên phải theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =F.DIST.RT(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =F.DIST.RT(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> xác suất phân bố F là:

Nhấn Enter trả về xác suất phân bố F

– Trường hợp giá trị hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị hàm nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp số bậc tự do ở tử và mẫu nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Mã bưu điện Đắk Lắk

Trường hợp số bậc tự do ở tử và mẫu nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.DIST.RT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com