Hàm F.INV.RT – Hàm trả về giá trị nghịch đảo đầu bên phải của phân bố xác suất F trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm F.INV.RT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.INV.RT - Hàm trả về giá trị nghịch đảo đầu bên phải của phân bố xác suất F trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F bên phải. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.INV.RT(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố lũy tích F, là tham số bắt buộc.

deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số, là tham số bắt buộc.

deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability < 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu deg_freedom1, deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Nếu deg_freedom1 < 1 hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo đầu bên phải của phân bố xác suất F theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo đầu bên phải của phân bố xác suất F theo số liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =F.INV.RT(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =F.INV.RT(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo đầu bên phải của phân bố xác suất F là:

Kết quả giá trị nghịch đảo đầu bên phải của phân bố xác suất F

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích F > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Nerf là gì? Ý nghĩa của Nerf có nghĩa là gì trong LMHT (LOL)

Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích F > 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp số bậc tự do ở tử và mẫu nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp số bậc tự do ở tử và mẫu nhỏ hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.INV.RT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com