Hàm Find, FindB trong Excel

Hàm Find, FindB giúp các bạn tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác và trả về giá trị là vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong văn bản tìm. Tùy vào các ngôn ngữ mặc định khác nhau mà các bạn áp dụng hàm FIND hay FINDB cho đúng.

Hàm FIND, FINDB trong Excel 1

Để hiểu rõ hơn về hàm FIND, FINDB các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây:

Mô tả

Hàm FIND, FINDB là hàm tìm một chuỗi văn bản trong một văn bản khác, giá trị trả về là vị trí đầu tiên của ký tự đầu tiên trong chuỗi tìm.

Hàm FIND: dùng cho các ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte đơn (SBCS), luôn đếm mỗi ký tự byte đơn hay byte kép là 1 bất kể ngôn ngữ mặc định là gì, của Windows & Office.

Hàm FINDB: dùng cho ngôn ngữ sử dụng bảng mã byte kép(DBCS), FINDB đếm mỗi ký tự byte kép là 2 khi các bạn thiết lập ngôn ngữ mặc định là ngôn ngữ DBCS. Nếu không, hàm FINDB sẽ đếm mỗi ký tự là 1.

Các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS bao gồm: Japanese – tiếng Nhật, Chinese (Simplified) – tiếng Trung Quốc giản thể, Chinese (Traditional) – tiếng Trung Quốc phồn thể và Korean – tiếng Hàn Quốc.

Cú pháp

=FIND(find_text, within_text,[start_num])

=FINDB(find_text,within_text,[start_num])

Trong đó:

find_text: chuỗi văn bản con cần tìm, là tham số bắt buộc.

Xem thêm :  Tổng hợp Filter chụp ảnh đẹp trong Instagram

within_text: văn bản chứa chuỗi văn bản con cần tìm, là tham số bắt buộc.

start_num: vị trí bắt đầu tìm trong văn bản within_text, ký tự đầu tiên của within_text là vị trí 1 vị trí đó tăng dần theo các ký tự của within_text. Nếu các bạn bỏ qua start_num thì nó được mặc định là 1, là tham số tùy chọn.

Ghi chú

– Hàm FIND và FINDB có phân biệt chữ hoa, chữ thường và không cho phép dùng ký tự đại diện. Nếu cần thiết phân biệt chữ hoa, chữ thường và dùng ký tự đại diện các bạn nên dùng hàm SEARCH hoặc SEARCHB.

– Nếu chuỗi văn bản con cần tìm là văn bản trống “” thì hàm FIND sẽ trả về vị trí của ký tự đầu tiên trong within_text (là vị trí của start_num hoặc là 1 nếu start_num được bỏ qua).

– Nếu chuỗi văn bản con cần tìm (find_text) không xuất hiện trong văn bản tìm (within_text) hàm FIND, FINDB sẽ trả về giá trị lỗi.

– Nếu start_num nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn độ dài của within_text thì hàm FIND, FINDB trả về giá trị lỗi.

– Sử dụng start_num để bỏ qua một số lượng ký tự được xác định không cần tìm. Hàm FIND luôn trả về số của các ký tự tính từ đầu của within_text, đếm tất cả các ký tự mà các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num lớn hơn 1.

Để hiểu rõ hơn các bạn cùng theo dõi một số ví dụ dưới đây:

Xem thêm :  Top 5 phần mềm in mã vạch tốt nhất

Ví dụ

Cho chuỗi văn bản (within_text) như sau:

Hàm FIND, FINDB trong Excel 2

1. Tìm vị trí của chữ u thứ nhất trong chuỗi văn bản ô B6.

Áp dụng hàm FIND: =FIND(“u”,B6) kết quả trả về là 3.

Hàm FIND, FINDB trong Excel 3

2. Tìm vị trí của chữ h thứ nhất trong chuỗi văn bản ô B6 bắt đầu từ ký tự thứ 8.

Áp dụng hàm FIND: =FIND(“h”,B6,8) kết quả trả về là 10 vì hàm đếm cả các ký tự các bạn bỏ qua khi sử dụng start_num là 8.

Hàm FIND, FINDB trong Excel 4

Bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cú pháp và ví dụ giúp các bạn biết cách sử dụng hàm FIND và hàm FINDB. Từ giờ mỗi khi cần biết vị trí xuất hiện chuỗi văn bản cần tìm trong một văn bản khác các bạn đã có thể áp dụng hàm FIND và FINDB. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com