Hàm FISHER – Hàm trả về phép biến đổi Fissher tại x trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm FISHER – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm FISHER - Hàm trả về phép biến đổi Fissher tại x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phép biến đổi Fissher tại x. Phép biến đổi này tạo ra một hàm phân bố bình thường, sử dụng hàm này để kiểm nghiệm giả thuyết dựa trên hệ số tương quan.

Cú pháp: FISHER(x)

Trong đó:

x: Giá trị số muốn biến đổi Fissher.

Chú ý:

– Nếu x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

– Nếu x ≤ -1 hoặc x ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình biến đổi Fissher là:

[z’ = frac{1}{2}ln left( {frac{{1 + x}}{{1 – x}}} right)]

Ví dụ:

Tính giá trị của x sau khi thực hiện phép biến đổi fissher theo số liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị của x sau khi thực hiện phép biến đổi fissher

– Tại ô cần tính nhập công thức: =FISHER(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =FISHER(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị của x sau khi thực hiện phép biến đổi fissher là:

Nhấn Enter trả về giá trị của x sau khi thực hiện phép biến đổi fissher

– Tương tự sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp x ≤ -1 hoặc x ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp x ≤ -1 hoặc x ≥ 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FISHER trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách lọc bạn bè Facebook bằng công cụ MonokaiToolkit