Hàm FTEST – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-Test trong Excel

Trong xác suất thống kê, việc xác định tính đúng đắn, độ sai lệch giữa 2 mẫu dữ liệu là công việc thường xuyên và đặc biệt rất quan trọng. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm FTEST – Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-test giúp các các bạn giải quyết được vấn đề trên.

Mô tả: Hàm trả về kết quả của kiểm tra F-test hay chính là xác suất hai đầu mà độ chênh lệch hay còn gọi phương sai trong các mảng dữ liệu không đáng kể. Ứng dụng hàm trong việc kiểm tra 2 mẫu dữ liệu xem phương sai của chúng khác nhau như thế nào.

Cú pháp: FTEST(array1,array2).

Trong đó:

array 1: Là mảng thứ 1 của phạm vi dữ liệu muốn kiểm tra, là tham số bắt buộc.

array 2: Là mảng thứ 2 của phạm vi dữ liệu muốn kiểm tra, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Các tham số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu phải chứa giá trị số.

– Nếu 1 trong 2 tham số có chứa giá trị logic hoặc văn bản hay giá trị trống thì hàm sẽ bỏ qua giá trị đó.

– Số điểm trong 2 tham số phải lớn hơn hoặc bằng 2 và phương sai của 2 tham số phải khác 0, nếu không hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0.

– Chú ý phân biệt 2 giá trị F-test của hàm LINEST và hàm FTEST, F- test của hàm LINEST sử dụng trong việc thống kê F, còn F- test hàm FTEST trả về là giá trị xác suất.

Xem thêm :  Forward Mail là gì? Cách Forward chuyển tiếp mail tới 1 email khác trong Gmail

Ví dụ:

Cho bảng dữ liệu sau. Tính giá trị F-test.

Tính giá trị F-test

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =FTEST(D6:I6,D7:I7).

Tính giá trị F-test 2

Chú ý giá trị ô kết quả các bạn nên để ở định dạng số thập phân có ít nhất 2 phần chữ số thập phân. Vì giá trị thường nhỏ hơn 1 nếu bạn định dạng số nguyên kết quả trả về 0.
Kết quả sau khi tính là:

Kết quả

Vậy xác suất độ sai lệch giữa 2 mảng dữ liệu là 0.330673.

Trên đây là cách sử dụng hàm FTEST, chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com