Hàm FVSCHEDULE – Trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư có lãi suất thay đổi hoặc có thể điều chỉnh theo kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm FVSCHEDULE – Trả về giá trị tương lai của khoản đầu tư có lãi suất thay đổi hoặc có thể điều chỉnh theo kỳ trong excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tính giá trị tương lai của khoản đầu tư có lãi suất.

Cú pháp: = FVSCHEDULE(principal, schedule).

Trong đó:

principal: Giá trị ban đầu của khoản đầu tư.

schedule: là một mảng chứa các lãi suất sẽ áp dụng.

Chú ý:

– Các giá trị trong mảng có thể là số hoặc ô trống, trường hợp là ô trống được tính là không (lãi suất = 0).

Ví dụ:

Tính khoản tiền đầu tư nhận được sau 3 năm có giá trị ban đầu là 200.000.000 biết lãi suất các năm lần lượt là 0.12, 0.15, 0.08.

Hàm FVSCHEDULE trong Excel

Tại ô cần tính giá trị đầu tư sau 3 năm nhập công thức: =FVSCHEDULE(B6,C6:E6).

Hàm FVSCHEDULE trong Excel 2

Nhấn Enter kết quả giá trị đầu tư sau 3 năm là:

Hàm FVSCHEDULE trong Excel 3

Trường hợp giá trị lãi suất bỏ trống hàm tự hiểu lãi suất bằng 0:

Hàm FVSCHEDULE trong Excel 4

Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm FVSCHEDULE trong Excel hy vọng giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cám ơn hay cảm ơn mới đúng chính tả