Hàm GAMMA – Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMA - Hàm trả về giá trị hàm gamma trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị hàm gamma. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMA(number)

Trong đó:

number: Giá trị muốn tính giá trị hàm gamma.

Chú ý:

– Hàm tính toán bằng cách sử dụng phương trình:

[Gamma left( N right) = intlimits_0^infty {{t^{N – 1}}{e^{ – t}}dt} ]

– Nếu number là số nguyên âm hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu giá trị number không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm giá trị hàm GAMMA của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị hàm GAMMA của các giá trị trong bảngư

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMA(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =GAMMA(C6)

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị number là số nguyên âm hoặc bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị number là số nguyên âm hoặc bằng 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị number không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị number không phải là giá trị số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Các phím tắt vô giá trong Excel