Hàm GAMMA.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố gamma trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMA.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMA.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố gamma trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố gamma, sử dụng hàm này để nghiên cứu các biến số phân bố của chúng có thể là đối xứng lệch. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: GAMMA.INV(probability,alpha,beta)

Trong đó:

probability: Xác suất gắn với phân bố gamma.

alpha: Giá trị tham biến tới phân bố.

beta: Giá Giá trị tham biến tới phân bố, nếu beta = 1 -> hàm trả về phân bố gamma chuẩn.

Chú ý:

– Nếu 1 trong các đối số probability, alpha, beta của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu probability > 1 hoặc probability < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích GAMMA của giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích GAMMA của giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMA.INV(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =GAMMA.INV(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích GAMMA là:

Kết quả giá trị nghịch đảo của phân bố lũy tích GAMMA

– Trường hợp probability > 1 hoặc probability < 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp probability > 1 hoặc probability < 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!;

– Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Cách chọn size quần áo trẻ em chuẩn

Trường hợp alpha ≤ 0 hoặc beta ≤ 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMA.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com