Hàm GAMMALN – Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMALN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x).

Cú pháp: GAMMALN(x)

Trong đó:

x: Giá trị muốn tính lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)..

Chú ý:

– Nếu giá trị x của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x ≤ 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Số e lũy thừa GAMMALN(i), i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i – 1)!.

– Hàm được tính toán như sau:

[GAMMALN = LNleft( {Gamma left( x right)} right)]

Trong đó:

(fleft( x right) = left{ {begin{array}{*{20}{c}}

{0,,,,,,,{rm{if}},x < 0}\

{x,,,,{rm{if}},0 le x le 1}\

{1,,,,,,,,{rm{if}},x > 1}

end{array}} right.,)

Ví dụ:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMALN(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =GAMMALN(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) là:

Kết quả giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trường hợp x ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp x ≤ 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMALN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :  Cách gửi file dữ liệu lớn tới 2.5GB qua mạng bằng FirefoxNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com