Hàm GAMMALN.PRECISE – Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GAMMALN.PRECISE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Mô tả: Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x). Hàm không khác so với hàm GAMMALN tuy nhiên hàm chỉ hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMALN.PRECISE(x)

Trong đó:

x: Giá trị muốn tính lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)..

Chú ý:

– Nếu giá trị x của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x ≤ 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Số e lũy thừa GAMMALN.PRECISE(i), i là số nguyên, trả về cùng một kết quả như (i – 1)!.

– Hàm được tính toán như sau:

[GAMMALN.PRECISE = LNleft( {Gamma left( x right)} right)]

trong đó:

(fleft( x right) = left{ {begin{array}{*{20}{c}}

{0,,,,,,,{rm{if}},x < 0}\

{x,,,,{rm{if}},0 le x le 1}\

{1,,,,,,,,{rm{if}},x > 1}

end{array}} right.,)

Ví dụ:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMALN.PRECISE(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =GAMMALN.PRECISE(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) là:

Kết quả giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x)

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp x ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Xem thêm :  Top 5 phần mềm phục hồi dữ liệu tốt nhất

Trường hợp x ≤ 0  - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp x không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMALN.PRECISE trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com