Hàm GEOMEAN – Hàm trả về trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm GEOMEAN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GEOMEAN - Hàm trả về trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về trung bình nhân của một mảng hoặc phạm vi dữ liệu dương. Sử dụng hàm để tính toán mức tăng trưởng trung bình khi biết lãi gộp với lãi suất biến đổi.

 Cú pháp: GEOMEAN(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, number2,…: Giá trị muốn tính xác suất tổng thể chuẩn hóa, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các tham số khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Giá trị tham số có thể là số, tên hoặc mảng tham chiếu.

– Nếu các giá trị logic, văn bản được nhập trực tiếp vào trong hàm -> những giá trị này vẫn được tính

Nếu đối số  là tham chiếu hay mảng có chứa giá trị logic, văn bản hay ô trống ->  hàm bỏ qua những giá trị này.

– Nếu bất kì giá trị nào của number ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi sang dạng số -> hàm báo lỗi.

– Hàm GEOMEAN tính toán dựa theo phương trình:

[G{M_{bar y}} = sqrt[n]{{{y_1}{y_2}{y_3}…{y_n}}}]

Ví dụ:

Xem thêm :  Senorita là gì ?

Tính trung bình nhân của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tính trung bình nhân của các giá trị trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =GEOMEAN(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =GEOMEAN(D6:D10)

– Nhấn Enter -> trung bình nhân của các giá trị là:

Nhấn Enter trả về trung bình nhân của các giá trị

– Trường hợp giá trị number ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị number ≤ 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp number là giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị đó.

Trường hợp number là giá trị logic hoặc văn bản - hàm bỏ qua những giá trị đó

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GEOMEAN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com