Hàm INFO – Hàm trả về thông tin môi trường điều hành hiện tại trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm INFO – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm INFO - Hàm trả về thông tin môi trường điều hành hiện tại trong Excel

Mô tả: Hàm trả về thông tin môi trường điều hành hiện tại.

Cú pháp: INFO(type_text)

Trong đó:

type_text: Giá trị xác định kiểu thông tin muốn trả về, là tham số bắt buộc. Bao gồm các thông tin:

+ type_text = “DIRECTORY” -> hàm trả về đường dẫn của thư mục hiện tại.

+ type_text = “NUMFILE” -> hàm trả về số lượng trang tính hiện tại.

+ type_text = “ORIGIN” -> hàm trả về tham chiếu tuyệt đối của ô trên cùng và ngoài cùng bên trái.

+ type_text = “OSVERSION” -> hàm trả về phiên bản hệ điều hành hiện tại ở dạng văn bản.

+ type_text = “RECALC” -> hàm trả về phương pháp tính toán hiện tại.

+ type_text = “RELEASE” -> hàm trả về phiên bản của Microsoft Excel dưới dạng văn bản.

+ type_text = “SYSTEM” -> hàm trả về tên của môi trường điều hành hiện thời.

Ví dụ:

Xác định các thông tin về môi trường điều hành được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định các thông tin về môi trường điều hành

– Tại ô cần tính nhập công thức: =INFO(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =INFO(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm INFO trong Excel.

Xem thêm :  Cách chuyển danh bạ từ Android sang iPhone nhanh & chính xác nhất

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com