Hàm Intrate – Tính lãi suất chứng khoán trong Excel

Trong lĩnh vực chứng khoán trước khi đầu tư vào loại cổ phiếu nào các bạn nên tìm hiểu rõ công ty đó xu hướng phát triển. Điều cần lưu ý các bạn cũng nên tính toán khả năng nếu đầu tư vào cổ phiếu đó thì lãi suất thu được là bao nhiêu có là giá trị lớn nhất không. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm Intrate tính lãi suất chứng khoán đã đầu tư.

Hàm Intrate

Mô tả: Hàm trả về lãi suất của chứng khoán đã đầu tư (tính giá trị phần trăm).

Cú pháp: INTRATE(settlement, maturity, investment, redemption, [basis]).

Trong đó:

settlement: Là ngày thanh toán chứng khoán (nó là tham số bắt buộc). Ngày thanh toán chứng khoán được xác định là ngày sau ngày phát hành chứng khoán được trao bán cho người khác.

maturity: Là ngày hết hạn của chứng khoán hay gọi đáo hạn, là tham số bắt buộc.

investment: Tổng số tiền đã đầu tư vào chứng khoán, tham số bắt buộc.

redemption: Tổng số tiền nhận được khi chứng khoán hết hạn, tham số bắt buộc.

basis: Xác định cơ sở đếm ngày (không bắt buộc nếu không nhập mặc định tham số đếm ngày có giá trị 0). Basis có các giá trị sau:

+ Basis = 0 => cơ sở đếm ngày theo chuẩn Châu Mĩ US (NASD) 1 tháng 30 ngày/năm 360 ngày.

Xem thêm :  Cách đăng xuất, thoát Facebook từ xa để tránh mất tài khoản

+ Basis = 1 => Số ngày thực tế của tháng/ Số ngày thực tế của năm.

+ Basis = 2 => Số ngày thực tế của tháng/ Số ngày của năm là 360.

+ Basis = 3 => Số ngày thực tế của tháng/ Số ngày của năm là 365.

+ Basis = 4 => Theo chuẩn Châu Âu, số ngày trong 1 tháng là 30 ngày/ số ngày của năm là 360 ngày.

Công thức tính:

Hàm INTRATE = (redemption – investment) / investment *(SN/TN).

Trong đó:

SN: Số ngày trong năm phụ thuộc vào cơ sở đếm ngày.

TN: Tổng số ngày tính từ ngày kết toán tới ngày hết hạn của chứng khoán.

Ví dụ:

Hãy tính đầu tư vào chứng khoán này có lãi hay không biết các thông số sau:

Tính đầu tư vào chứng khoán có lãi không

Để tính khoản đầu tư vào chứng khoán đó có lãi hay không ta đi tính giá trị hàm INTRATE nếu giá trị trả về dương chứng tỏ đầu tư có lãi, ngược lại đầu tư không hiệu quả.

Tính lãi suất với chứng khoán này. Nhập công thức sau: INTRATE(D5,D6,D7,D8).

Tính lãi suất

Kết quả:

Kết quả

Giá trị hàm Intrate =9.1% => Đầu tư vào chứng khoán này có lãi và nếu đầu tư lãi suất nhận được là 9,1% so với giá trị bỏ ra.

Như vậy bài viết trên đây giới thiệu tới các bạn cách tính lãi suất chứng khoán. Hy vọng các bạn luôn có sự tính toán kỹ lưỡng và lựa chọn phù hợp loại cổ phiếu mang lại lợi ích cao nhất.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :  Hướng dẫn cách duyệt web ẩn danh để bảo mật thông tin cá nhânNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com