Hàm ISBLANK – Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISBLANK – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

Mô tả: Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống hay không. Hàm trả về giá trị True nếu là giá trị trống và ngược lại là False.

Cú pháp: ISBLANK(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn xác định xem có phải là giá trị trống hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu là giá trị trống và trả về giá trị False nếu không phải là giá trị trống.

Ví dụ:

Kiểm tra các giá trị trong value có phải là giá trị trống hay không?

Kiểm tra các giá trị trong value có phải là giá trị trống hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISBLANK(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISBLANK(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISBLANK trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ trong Word