Hàm ISERR – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào ngoại trừ lỗi #N/A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISERR – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISERR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào ngoại trừ lỗi #N/A trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào ngoại trừ lỗi #N/A

Cú pháp: ISERR(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn xác định lỗi, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị tham chiếu tới 1 giá trị lỗi ngoại trừ lỗi #N/A và ngược lại trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là giá trị lỗi ngoại trừ giá trị #N/A hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là giá trị lỗi ngoại trừ giá trị #N/A hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISERR(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISERR(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp value là giá trị #N/A hoặc không phải giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị lỗi False:

Trường hợp value là giá trị #N/A hoặc không phải giá trị lỗi - Hàm trả về giá trị lỗi False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISERR trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Hướng dẫn chuyển đổi MP4 sang 3GP