Hàm ISEVEN – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISEVEN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel.

Cú pháp: ISEVEN(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn xác định là số chẵn hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn và ngược lại nếu là số lẻ hàm trả về giá trị False.

– Nếu giá trị Value không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu giá trị value là giá trị trống -> hàm coi giá trị đó là 0.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là số chẵn hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là số chẵn hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISEVEN(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISEVEN(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Trường hợp value là giá trị trống -> hàm coi đó là giá trị 0:

Trường hợp value là giá trị trống - hàm coi đó là giá trị 0

– Trường hợp value không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp value không phải dạng số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISEVEN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách xóa Layer trong AutoCAD