Hàm ISFORMULA – Hàm trả về giá trị True nếu ô đó tham chiếu tới 1 ô chứa công thức trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISFORMULA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISFORMULA - Hàm trả về giá trị True nếu ô đó tham chiếu tới 1 ô chứa công thức trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu ô đó tham chiếu tới 1 ô chứa công thức. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: ISFORMULA(reference)

Trong đó:

reference: Tham chiếu tới ô muốn kiểm tra, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu tham chiếu tới công thức và ngược lại hàm trả về giá trị False.

– Nếu tham chiếu không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là tham chiếu dạng công thức hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là tham chiếu dạng công thức hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISFORMULA(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISFORMULA(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Ở đây 9 là 1 số được nhập từ bàn phím nên hàm trả về giá trị False.

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Ở đây giá trị ô C7 = TODAY(), C8 = D6 ở dạng tham chiếu công thức -> hàm trả về giá trị True.

– Trường hợp value là giá trị trống hoặc không phải là công thức -> hàm trả về giá trị False:

Xem thêm :  Tải bộ Font chữ viết tay truyền thống đẹp

Trường hợp value là giá trị trống hoặc không phải là công thức - Hàm trả về giá trị False

– Trường hợp value không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp value không phải dạng số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISFORMULA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com