Hàm ISNUMBER – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISNUMBER– 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISNUMBER - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số. Ứng dụng hàm để kiểm tra xem giá trị có ở dạng số hay không.

Cú pháp: ISNUMBER(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là giá trị số hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số và ngược lại hàm trả về giá trị False.

– Trường hợp value là giá trị logic hoặc là giá trị trống -> hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có ở dạng số hay không?

Xác định các giá trị trong value có ở dạng số hay không

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISNUMBER(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISNUMBER(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Ở đây giá trị ô C6 là giá trị số, không phải là giá trị văn bản nên hàm trả về giá trị True.

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp value là giá trị logic hoặc giá trị trống -> hàm trả về giá trị False.

Trường hợp value là giá trị logic hoặc giá trị trống - Hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISNUMBER trong Excel.

Xem thêm :  Thụ là gì? Tìm hiểu về Thụ

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com