Hàm ISODD – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISODD– 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ. Ứng dụng hàm để kiểm tra số lẻ và số chẵn.

Cú pháp: ISODD(number)

Trong đó:

number: Giá trị muốn kiểm tra có phải là số lẻ hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số lẻ và ngược lại hàm trả về giá trị False.

– Trường hợp value là giá trị trống -> hàm coi đó là giá trị 0 -> trả về giá trị False.

– Trường hợp value không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là số lẻ hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là số lẻ hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISODD(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISODD(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp value là giá trị trống -> hàm trả về giá trị False:

Trường hợp value là giá trị trống - hàm trả về giá trị False

– Trường hợp value không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp value không phải là giá trị số - Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISODD trong Excel.

Xem thêm :  Cách tạo Album ảnh trong PowerPoint

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com