Hàm ISODD – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISODD– 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ. Ứng dụng hàm để kiểm tra số lẻ và số chẵn.

Cú pháp: ISODD(number)

Trong đó:

number: Giá trị muốn kiểm tra có phải là số lẻ hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị số lẻ và ngược lại hàm trả về giá trị False.

– Trường hợp value là giá trị trống -> hàm coi đó là giá trị 0 -> trả về giá trị False.

– Trường hợp value không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là số lẻ hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là số lẻ hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISODD(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISODD(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp value là giá trị trống -> hàm trả về giá trị False:

Trường hợp value là giá trị trống - hàm trả về giá trị False

– Trường hợp value không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp value không phải là giá trị số - Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISODD trong Excel.

Xem thêm :  Số thứ tự trong tiếng Anh là gì? Số thứ tự dịch ra tiếng Anh là gì?

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com