Hàm ISOWEEKNUM – Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISOWEEKNUM – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho.

Cú pháp: ISOWEEKNUM(date)

Trong đó: date là ngày cần xác định số thứ tự của tuần trong năm chứa ngày đó, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số liên tiếp để thuận tiện cho quá trình tính toán.

– Đối số date không phải là số hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Đối số date không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm số thứ tự của tuần trong năm tương ứng với ngày trong bảng dưới đây:

Tìm số thứ tự của tuần trong năm tương ứng với ngày trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISOWEEKNUM(E7).

Tại ô cần tính nhập công thức =ISOWEEKNUM(E7)

– Nhấn Enter -> ngày 12/25/16 nằm ở tuần thứ 51 trong năm:

Ngày 12/25/16 nằm ở tuần thứ 51 trong năm

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị ngày không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISOWEEKNUM.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Hướng dẫn cài đặt theme cho Windows 7