Hàm ISREF – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị tham chiếu hợp lệ trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISREF – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISREF - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị tham chiếu hợp lệ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là giá trị tham chiếu hợp lệ. Ứng dụng hàm để kiểm tra giá trị đó có phải là giá trị tham chiếu hay không.

Cú pháp: ISREF(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là tham chiếu hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là tham chiếu và ngược lại hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là tham chiếu hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là tham chiếu hay không?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISREF(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISREF(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Ở đây nếu value là giá trị trống -> hàm trả về giá trị True.

– Trường hợp không phải là tham chiếu -> nhập công thức: =ISREF(“Excel.net”)

Trường hợp không phải là tham chiếu

– Nhấn Enter -> hàm trả về giá trị False:

Hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISREF trong Excel.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm :  Dropbox Transfer - Cách chuyển file dung lượng lớn cực nhanh qua mạngNguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com