Hàm ISTEXT – Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm ISTEXT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản. Ứng dụng hàm để kiểm tra giá trị đó có phải là văn bản hay không.

Cú pháp: ISTEXT(value)

Trong đó:

value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là văn bản hay không, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản và ngược lại hàm trả về giá trị False.

– Nếu value là giá trị trống hoặc logic -> hàm trả về giá trị False

Ví dụ:

Xác định các giá trị trong value có phải là văn bản hay không?

Xác định các giá trị trong value có phải là văn bản hay không

– Tại ô cần tính nhập công thức: =ISTEXT(C6)

Tại ô cần tính nhập công thức =ISTEXT(C6)

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp value là giá trị trống hay logic -> hàm trả về giá trị False:

Trường hợp value là giá trị trống hay logic - Hàm trả về giá trị False

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISTEXT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách tạo bookmark trong Word 2016