Hàm KURT – Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm KURT – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm KURT - Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu. Hệ số nhọn biểu thị đặc điểm nhọn hoặc phẳng của tập dữ liệu.

– Nếu hệ số nhọn dương -> phân bố tương đối nhọn.

– Nếu hệ số nhọn âm -> phân bố tương đối phẳng.

 Cú pháp: KURT(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, [number2], …): Đối số muốn tính toán hệ số nhọn, trong đó number1 là giá trị bắt buộc, các đối số còn lại là tùy chọn và chứa tối đa 255 đối số number.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> những giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

– Nếu số điểm dữ liệu nhỏ hơn 4 hoặc độ lệch chuẩn bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Xem thêm :  Cách chia đôi màn hình trên iPhone

– Hệ số nhọn được xác định bởi công thức:

[left{ {frac{{nleft( {n + 1} right)}}{{left( {n – 1} right)left( {n – 2} right)left( {n – 3} right)}}sum {{{left( {frac{{{x_i} – bar x}}{s}} right)}^4}} } right} – frac{{3{{left( {n – 1} right)}^2}}}{{left( {n – 2} right)left( {n – 3} right)}}]

Trong đó: s là độ lệch chuẩn mẫu.

Ví dụ:

Tìm hệ số nhọn của tập dữ liệu trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm hệ số nhọn của tập dữ liệu trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =KURT(D6:D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =KURT(D6:D10)

– Nhấn Enter -> hệ số nhọn của tập dữ liệu là:

Nhấn Enter trả về hệ số nhọn của tập dữ liệu

Hệ số nhọn của tập dữ liệu ở trên  nhỏ hơn 0 -> tập dữ liệu này phân bố phẳng.

– Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng x, y khác nhau là giá trị logic hoặc văn bản -> hàm bỏ qua những giá trị này.

Trường hợp số điểm dữ liệu của 2 mảng x, y khác nhau là giá trị logic hoặc văn bản - hàm bỏ qua những giá trị này

Trường hợp số điểm của tập dữ liệu nhỏ hơn 4 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0

Trường hợp số điểm của tập dữ liệu nhỏ hơn 4 - hàm trả về giá trị lỗi #DIV0

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm KURT trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com