Hàm LEN() và LENB() trong Excel

Khi cần xác định độ dài của chuỗi ký tự trong khi xử lý dữ liệu trong Excel, các bạn không thể ngồi đếm từng ký tự một vì sẽ mất rất nhiều thời gian nếu chuỗi văn bản dài. Hàm LEN() và hàm LENB() sẽ giúp các bạn đếm số ký tự trong một chuỗi.

Hàm LEN, LENB trong Excel 1

Nếu chưa biết cách sử dụng hàm LEN(), LENB() các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm LEN() và hàm LENB() trong Excel.

Mô tả

Hàm LEN() trả về số ký tự trong chuỗi văn bản đầu vào.

Hàm LENB() trả về số byte dùng để biểu thị các ký tự trong chuỗi văn bản đầu vào. Hàm LENB chỉ đến 2 byte cho mỗi ký tự khi ngôn ngữ mặc định là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS.

Cú pháp

=LEN(text)

=LENB(text)

Trong đó: text là chuỗi văn bản đầu vào mà các bạn muốn tìm độ dài của nó, đếm cả khoảng trống và là tham số bắt buộc.

Ví dụ

Hàm LEN()

Đếm số ký tự của chuỗi PKMacBook.com

=LEN(“PKMacBook.com”)

Hàm LEN, LENB trong Excel 2

Các bạn cũng có thể tham chiếu text bằng ô dữ liệu chứa text ví dụ: =LEN(B6)

Hàm LEN, LENB trong Excel 3

Hàm LENB() các bạn sử dụng tương tự như hàm LEN(), nhưng khi sử dụng hàm LENB thì ngôn ngữ mặc định của máy tính và Office của bạn phải thiết lập là một trong các ngôn ngữ hỗ trợ DBCS. Nếu không hàm LENB() sẽ trả về kết quả như hàm LEN().

Xem thêm :  Những stt độc thân hay và chất nhất

Trên đây là cách sử dụng hàm LEN(), LENB() để đạt hiệu quả tốt hơn các bạn có thể kết hợp hai hàm này cùng với một số hàm trong Excel. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com