Hàm LOGNORM.DIST – Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOGNORM.DIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LOGNORM.DIST - Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố chuẩn lô – ga – rít của x. Trong đó LN(x) thường được phân bố với trung bình tham số và độ lệch chuẩn. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: LOGNORM.DIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

Trong đó:

x: Giá trị để đánh giá hàm, là tham số bắt buộc.

– mean: Giá trị trung bình của LN(x), là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn của LN(x), là tham số bắt buộc.

– cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Bất kì đối số nào ngoại trừ (cumulative) không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu x ≤ 0 hoặc standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích là:

LOGNORM.DIST(x,µ,o) = NORM.S.DIST(1n(x)-µ / o)

Ví dụ:

Tìm phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích và xác suất theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích và xác suất

1. Tính phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích.

Xem thêm :  Microsoft Visual C++ là gì?

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGNORM.DIST(D6,D7,D8,D9)

Tại ô cần tính nhập công thức =LOGNORM.DIST(D6,D7,D8,D9)

– Nhấn Enter -> phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích là:

Nhấn Enter trả về phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích

2. Tính phân bố lô – ga – rít chuẩn xác suất.

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGNORM.DIST(D6,D7,D8,D10)

Tại ô cần tính nhập công thức =LOGNORM.DIST(D6,D7,D8,D10)

– Nhấn Enter -> phân bố lô – ga – rít chuẩn xác suất. là:

Nhấn Enter trả về phân bố lô – ga – rít chuẩn xác suất

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGNORM.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com