Hàm LOGNORM.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm LOGNORM.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x. Trong đó LN(x) thường được phân bố với trung bình tham số và độ lệch chuẩn. Sử dụng hàm để phân tích dữ liệu biến đổi theo lô – ga – rít. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: LOGNORM.INV(probability, mean, standard_dev)

Trong đó:

probability:  Xác suất gắn với phân bố lô-ga-rit chuẩn, là tham số bắt buộc.

– mean: Giá trị trung bình của LN(x), là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn của LN(x), là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Bất kì đối số nào ngoại trừ (cumulative) không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lô - ga - rít chuẩn lũy tích

– Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGNORM.INV(D6,D7,D8)

Tại ô cần tính nhập công thức =LOGNORM.INV(D6,D7,D8)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích là:

Xem thêm :  Cách tạo thư mục ẩn trên Windows 10

Kết quả giá trị nghịch đảo của hàm phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích

– Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích chuẩn nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp xác suất gắn với phân bố lũy tích chuẩn nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 1 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGNORM.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com