Hàm MDURATION – Hàm trả về thời hạn có sửa đổi theo Macauley của chứng khoán trong Excel

Hàm MDURATION – Hàm trả về thời hạn có sửa đổi theo Macauley của một chứng khoán với giả định ban đầu $100 trong Excel.

Quá trình đầu tư chứng khoán nếu bạn biết cách điều chỉnh và gặp đúng thời điểm thì chắc chắn bạn sẽ có lợi nhuận khá . Bài viết dưới đây giới thiệu hàm MDURATIONgiúp bạn nắm bắt thời điểm điều chỉnh chứng khoán theo thời gian với mức khởi đầu $100.

Mô tả: Hàm trả về thời hạn có sửa đổi theo Macauley của một chứng khoán với giả định ban đầu $100.

Cú pháp: MDURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]).

Trong đó:

settlement: ngày thanh toán chứng khoán chính là ngày mà chứng khoán được mua, là tham số bắt buộc.

maturity: Ngày hết hạn của chứng khoán hay còn gọi là ngày đáo hạn, là tham số bắt buộc.

coupon: Lãi suất phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc.

frequency: Số lần thanh toán lãi phiếu hàng năm của chứng khoán, là tham số bắt buộc. Có các giá trị sau:

+ frequency=1 => thanh toán theo năm.

+ frequency= 2 => thanh toán nửa năm một.

+ frequency= 4 =>thanh toán theo quý.

basis: Là cơ sở xác định để đếm ngày, tham số tùy ý. Có các giá trị sau:

Xem thêm :  Những mẫu Logo shop quần áo đẹp nhất

+ basis = 0 => cơ sở đếm ngày theo chuẩn US (NASD) 30/360: Số ngày trong tháng là 30, số ngày trong 1 năm là 360.

+ basis = 1 => Cơ sở đếm ngày là số ngày thực tế theo tháng / số ngày thực tế trên năm.

+ basis = 2: Số tháng thực tế/ Số ngày trong năm là 360.

+ basis = 3 : Số ngày thực tế theo tháng/ Số ngày trong năm là 365.

+ basis = 4: Số ngày trong tháng là 30/ Số ngày trong năm là 360 theo chuẩn European.

Chú ý:

– Nếu settlement, maturity, frequency và basic là số thập phân => sẽ bị cắt thành số nguyên.

– Nếu settlement, maturity không phải là ngày hợp lệ => Hàm trả về giá trị #VALUE!.

– Nếu yld Hàm trả về giá trị #NUM!.

– Nếu basic4 => hàm trả về lỗi #NUM!.

– Nếu settlement >= maturity => hàm trả về lỗi #NUM!.

Ví dụ:

Tính thời hạn điều chỉnh chứng khoán khi biết các thông số sau:

Tính thời hạn điều chỉnh chứng khoán

Kết quả:

Kết quả

Trên đây là ý nghĩa và cách sử dụng hàm MDURATION hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com