Hàm MEDIAN – Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MEDIAN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MEDIAN - Hàm trả về số trung vị của các số đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số trung vị của các số đã cho. Số trung vị là số ở giữa một bộ số.

Cú pháp: MEDIAN(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, [number2], …)Là các giá trị muốn tìm trung vị, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Nếu số lượng bộ số muốn tính trung vị là số chẵn -> hàm thực hiện tính toán trung bình của hai số ở giữa.

– Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> những giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

Ví dụ:

Tính trung vị của các giá trị number theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xem thêm :  Hướng dẫn tạo phím tắt trong Word

Tính trung vị của các giá trị number theo mô tả trong bảng

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MEDIAN(D6:D11)

Tại ô cần tính nhập công thức =MEDIAN(D6:D11)

– Nhấn Enter -> trung vị của các giá trị là:

Trung vị của các giá trị là 9

– Trường hợp số lượng các giá trị trong tập các giá trị muốn tính trung vị là số chẵn nhưng các giá trị không cách đều nhau -> hàm vẫn tính toán theo cách thông thường.

Số lượng các giá trị muốn tính trung vị là số chẵn và các giá trị không cách đều nhau

– Trường hợp số lượng các giá trị trong tập các giá trị muốn tính trung vị là số chẵn nhưng các giá trị cách đều nhau -> hàm thực hiện tính toán giá trị trung bình của 2 số ở giữa, ở đây (12+15)/2 = 13.5

Số lượng các giá trị muốn tính trung vị là số chẵn và các giá trị cách đều nhau

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MEDIAN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com