Hàm MIN – Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MIN – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MIN - Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nhỏ nhất trong các số đã cho.

Cú pháp: MIN(number1, [number2], …)

Trong đó:

number1, [number2], …)Là các giá trị muốn tìm trung vị, trong đó number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

– Giá trị các đối số phải là số, tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.

– Các giá trị logic hay văn bản khi gõ trực tiếp vào danh sách các đối số -> những giá trị này vẫn được tính.

– Nếu đối số là mảng tham chiếu có chứa giá trị văn bản hoặc logic -> những giá trị này bị bỏ qua, tuy nhiên giá trị 0 vẫn được tính.

– Nếu các đối số không chứa số -> hàm trả về giá trị 0.

– Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi được -> gây ra lỗi cho hàm.

– Trường hợp muốn tính cả các giá trị văn bản và logic -> sử dụng hàm MINA.

Ví dụ:

Tính giá trị nhỏ nhất của các giá trị number theo mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xem thêm :  Cách bỏ qua màn hình đăng nhập Windows 10

Tính giá trị nhỏ nhất của các giá trị number theo mô tả trong bảng

– Tính giá trị nhỏ nhất trong các giá trị number. Tại ô cần tính nhập công thức: =MIN(D6:D11)

Tính giá trị nhỏ nhất trong các giá trị number =MIN(D6:D11)

– Nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất là:

Giá trị nhỏ nhất là 6

– Tính giá trị nhỏ nhất trong các giá trị number và 25 -> nhập công thức: =MIN(D6:D11,25) -> nhấn Enter -> giá trị nhỏ nhất là:

Tính giá trị nhỏ nhất trong các giá trị number và 25 - nhập công thức: =MIN(D6:D11,25)

– Trường hợp các giá trị đều là văn bản hoặc giá trị logic -> hàm trả về giá trị 0, và bỏ qua các giá trị đó:

Trường hợp các giá trị đều là văn bản hoặc giá trị logic - hàm trả về giá trị 0, và bỏ qua các giá trị đó

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm MIN trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com