Hàm MINA và hàm MAXA trong Excel

Sử dụng hàm MINA() và hàm MAXA() để tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trong danh sách các giá trị bao gồm các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong tham chiếu.

Hàm MINA, MAXA trong Excel

Nếu các bạn chưa biết cú pháp và cách sử dụng hai hàm này, các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây. Bài viết mô tả cú pháp và cách sử dụng hàm MINA() và hàm MAXA() trong Excel.

Hàm MINA

Mô tả

Hàm MINA() trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các giá trị đầu vào bao gồm các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong một tham chiếu.

Cú pháp

=MINA(value1,[value2],…)

Trong đó:

value1, value2,… là các giá trị mà các bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất trong đó, tối đa 255 giá trị.

Ghi chú

– Value1, value2,… có thể là số, tên, mảng hay tham chiếu chứa số.

– Nếu các đối số chứa TRUE thì sẽ được tính là 1, đối số chứa văn bản hoặc FALSE được tính là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị trong đó được dùng còn các giá trị văn bản và ô trống (rỗng) sẽ bị bỏ qua.

Xem thêm :  Thay đổi kích thước font trên firefox

– Nếu đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số thì hàm MINA() sẽ báo lỗi.

– Nếu đối số không chứa giá trị nào thì hàm MINA() trả về 0.

Ví dụ

Hàm MINA trong Excel

Hàm MAXA

Mô tả

Hàm MAXA() là hàm trả về giá trị lớn nhất trong danh sách đối số bao gồm các giá trị logic và dạng biểu thị số bằng văn bản trong một tham chiếu.
Hàm MAXA() tương tự hàm MINA().

Cú pháp

=MAXA(value1, [value2],…)

Trong đó:

– value1, value2,… là các giá trị mà các bạn muốn tìm giá trị lớn nhất trong đó, tối đa 255 giá trị.

Ghi chú

– Value1, value2,… có thể là số, tên, mảng hay tham chiếu chứa số.

– Nếu các đối số chứa TRUE thì sẽ được tính là 1, đối số chứa văn bản hoặc FALSE được tính là 0.

– Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị trong đó được dùng còn các giá trị văn bản và ô trống (rỗng) sẽ bị bỏ qua.

– Nếu đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số thì hàm MAXA() sẽ báo lỗi.

– Nếu đối số không chứa giá trị nào thì hàm MAXA() trả về 0.

Ví dụ

Hàm MAXA trong Excel

Như vậy sau bài viết này các bạn đã có thể sử dụng hàm MINA() và hàm MAXA() để thống kê dữ liệu trong Excel. Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com