Hàm MINUTE – Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một phút trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm MINUTE, Hàm chuyển đổi một số seri thành một phút trong Excel.

Mô tả: Hàm trả về giá trị phút của một giá trị thời gian. Phút được trả về dưới dạng số nguyên nằm trong khoảng từ 1 tới 59.

Cú pháp: MINUTE(serial_number).

Trong đó:

serial_number là giá trị thời gian muốn tách riêng giá trị phút.

Ví dụ: Tách riêng giá trị phút trong giá trị thời gian sau:

Cách sử dụng hàm Minute trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: =MINUTE(C7).

Cách sử dụng hàm Minute trong Excel 2

Nhấn Enter -> giá trị phút được tách riêng trong giá trị thời gian:

Cách sử dụng hàm Minute trong Excel 3

Tương tự sao chép công thức cho các ô còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm Minute trong Excel 4

Trường hợp các bạn nhập sai giá trị phút vượt quá 59 hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Cách sử dụng hàm Minute trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng và một số trường hợp đặc biệt khi sử dụng hàm Minute.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách cài đặt và sử dụng Tiktok trên máy tính