Hàm MINUTE – Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm MINUTE – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng và thời gian rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm MINUTE - Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phút của 1 giá trị thời gian. Phút được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 0 tới 59.

Cú pháp: MINUTE(serial_number)

Trong đó: serial_number là giá trị thời gian muốn tính phút, giá trị thời gian có thể nhập dưới dạng chuỗi hoặc dưới dạng số thập phân hay kết hợp cả 2 dạng trên.

Chú ý:

– Giá trị thời gian là một phần của giá trị ngày và được biểu thị bằng số thập phân.

Ví dụ:

Tính giá trị phút trong những định dạng thời gian sau:

Tính giá trị phút trong những định dạng thời gian sau

– Tại ô cần tính nhập công thức: =MINUTE(F7).

Tại ô cần tính nhập công thức =MINUTE(F7)

– Nhấn Enter -> giá trị phút trong giá trị thời gian đó là:

Nhấn Enter trả về giá trị phút trong giá trị thời gian

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

– Trường hợp giá trị thời gian không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị thời gian không hợp lệ - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể trong quá trình làm việc với hàm MINUTE.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Outlet là gì?