Hàm MONTH – Hàm chuyển đổi một số sê ri thành một tháng trong Excel

 

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm MONTH, Hàm chuyển đổi một số seri thành một tháng trong Excel.

Mô tả: Hàm thực hiện tách giá trị tháng trong một thời gian ngày tháng năm cụ thể. Giá trị tháng trả về là số nguyên từ 1 đến 12.

Cú pháp: MONTH(serial_number).

Trong đó:

serial_number là ngày tháng năm muốn tách tháng riêng.

Ví dụ:

Tách riêng giá trị tháng trong các giá trị ngày tháng năm sau:

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức: MONTH(C7).

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 2

Nhấn Enter -> kết quả tháng được tách riêng:

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 3

Sao chép công thức cho các ô còn lại được kết quả:

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 4

Trường hợp nhập ngày tháng bị sai, tháng vượt quá tháng 12 -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE.

Cách sử dụng hàm MONTH trong Excel 5

Trên đây là cách sử dụng và một số chú ý khi sử dụng hàm MONTH().

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm các bài viết hay khác trong chuyên mục này: https://pkmacbook.com/thu-thuat/

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Cách thay đổi vị trí thanh Taskbar trên Windows 11