Hàm NA – Hàm trả về giá trị lỗi #N/A trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NA – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NA - Hàm trả về giá trị lỗi #N/A trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị lỗi N/A có nghĩa là không có giá trị nào phù hợp theo kết quả tìm kiếm.

Cú pháp: NA()

– Hàm NA() không chứa đối số.

Chú ý:

– Phải đưa cặp dấu ngoặc đơn trống vào tên hàm.

– Có thể nhập ngay giá trị #N/A vào ô cần đánh dấu giá trị trống.

Ví dụ:

Xác định giá trị trả về của hàm MATCH, VLOOKUP được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:

Xác định giá trị trả về của hàm MATCH, VLOOKUP

– Tìm giá trị chuỗi “abc” trong bảng dữ liệu. Tại ô cần tính nhập công thức: =VLOOKUP(“abc”,B5:C9,2)

Tìm giá trị chuỗi “abc” trong bảng dữ liệu

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter trả về giá trị #N/A

– Chuỗi “abc” không có trong bảng dữ liệu -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

– Tương tự với hàm MATCH -> nhập công thức: =MATCH(“1234”,B5:C10,0)

Tương tự với hàm MATCH

– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Nhấn Enter được giá trị trả về #N/A

– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:

Sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NA trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Tạo danh sách việc cần làm (to-do list) hiệu quả