Hàm NEGBINOM.DIST – Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NEGBINOM.DIST – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NEGBINOM.DIST - Hàm trả về phân bố nhị thức âm trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố nhị thức âm, xác suất sẽ có Number_f lần thất bại trước lần thành công thứ Number_s, với xác xuất thành công là Probability_s. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NEGBINOM.DIST(number_f,number_s,probability_s,cumulative)

Trong đó:

number_f: Là số lần thất bại, là tham số bắt buộc.

number_s: Ngưỡng thành công, là tham số bắt buộc.

probability_s: Xác suất thành công, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức của hàm, là tham số bắt buộc gồm:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bố lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

– Nếu number_f, number_s không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

– Bất kì đối số nào của hàm ngoại trừ cumulative không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability_s < 0 hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Nếu number_f < 0 hoặc number_s < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Phương trình của phân bố nhị thức âm là:

[nbleft( {x;r,p} right) = left( {begin{array}{*{20}{c}}

{x + r – 1}\

{r – 1}

end{array}} right)p'{left( {1 – p} right)^N}]
Xem thêm :  Cách cắt file Word thành nhiều file nhỏ

Trong đó:

x là number_f, r là number_s, và p là probability_s.

Ví dụ:

Tìm phân bố nhị thức âm lũy tích và xác suất với các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm phân bố nhị thức âm lũy tích và xác suất với các giá trị trong bảng

– Tính phân bố nhị thức âm lũy tích (tương ứng với giá trị True). Tại ô cần tính nhập công thức: =NEGBINOM.DIST(D6,D7,D8,D9)

Tính phân bố nhị thức âm lũy tích (tương ứng với giá trị True)

– Nhấn Enter -> phân bố nhị thức âm lũy tích là:

Nhấn Enter trả về phân bố nhị thức âm lũy tích

– Tính phân bố nhị thức âm xác suất (tương ứng với giá trị False). Tại ô cần tính nhập công thức: =NEGBINOM.DIST(D6,D7,D8,D10)

Tính phân bố nhị thức âm xác suất (tương ứng với giá trị False)

– Nhấn Enter -> phân bố nhị thức âm xác suất là:

Nhấn Enter trả về phân bố nhị thức âm xác suất

– Có sự sai khác nhỏ về giá trị giữa hàm phân bố nhị thức âm lũy tích và phân bố nhị thức âm xác suất.

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NEGBINOM.DIST trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com