Hàm NORM.S.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORM.S.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.S.INV(probability)

Trong đó:

probability: Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu probability không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa

Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.INV(D6)

Tại ô cần tính nhập công thức =NORM.S.INV(D6)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của hàm phân bố chuẩn hóa là:

Nhấn Enter được giá trị nghịch đảo của hàm phân bố chuẩn hóa

– Trường hợp giá trị xác suất lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị xác suất lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị xác suất không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị xác suất không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.S.INV trong Excel.

Xem thêm :  Top 3 phần mềm VPN tốt nhất 2021

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com