Hàm NORM.S.INV – Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm NORM.S.INV – 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê rất được ưa dùng trong Excel.

Hàm NORM.S.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1 trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa với giá trị trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn bằng 1.Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: NORM.S.INV(probability)

Trong đó:

probability: Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn hóa, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Nếu probability không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

– Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa của các giá trị trong bảng dữ liệu dưới đây:

Tìm giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn hóa

Tại ô cần tính nhập công thức: =NORM.S.INV(D6)

Tại ô cần tính nhập công thức =NORM.S.INV(D6)

– Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo của hàm phân bố chuẩn hóa là:

Nhấn Enter được giá trị nghịch đảo của hàm phân bố chuẩn hóa

– Trường hợp giá trị xác suất lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Trường hợp giá trị xác suất lớn hơn 1 hoặc nhỏ hơn 0 - hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

– Trường hợp giá trị xác suất không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trường hợp giá trị xác suất không phải là số - hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm NORM.S.INV trong Excel.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Chat Facebook
Chat Zalo
Hotline: 0899.322.522