Hàm NORMDIST – Hàm trả về phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết Hàm NORMDIST- Hàm trả về phân phối chuẩn trong excel.

Mô tả: Hàm trả về phân phối chuẩn trong excel với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình xác định. Ứng dụng hàm này trong việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Cú pháp: NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative).

Trong đó:

x: Giá trị muốn xác định phân bố, là tham số bt buộc.

mean: Giá trị trung bình số học của phân phối, là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

cumulative: Giá trị logic của hàm, là tham số bắt buộc. Có các giá trị sau:

+ Hàm có giá trị TRUE => hàm phân bố tích lũy.

+ Hàm có giá trị FALSE => hàm khối xác suất.

Chú ý:

– Phương trình của hàm (với commulative= False) là:

Công thức

– Nếu giá trị trung bình hoặc độ lệch chuẩn không ở dạng số => hàm trả về lỗi #VALUE!.

– Nếu trung bình = 0 và độ lệch chuẩn =1, tích lũy = True => hàm trả về phân bố chuẩn NORMSDIST.

– Nếu độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 => Hàm trả về giá trị #NUM!.

– Khi giá trị tích lũy = TRUE => phân bố áp dụng từ âm vô cực tới giá trị x.

Ví dụ:

Tính phân bố của giá trị 92.

Xem thêm :  Top game nhập vai online nhiều người chơi nhất

Hàm NORMDIST trong Excel

TH1: Tích lũy có giá trị TRUE

Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMDIST(D6,D7,D8,TRUE).

Hàm NORMDIST trong Excel 2

Nhấn Enter có kết quả:

Hàm NORMDIST trong Excel 3

TH2: Giá trị tích lũy = FALSE

– Tại ô cần tính nhập công thức: =NORMDIST(D6,D7,D8, FALSE).

Hàm NORMDIST trong Excel 4

Nhấn Enter được kết quả:

Hàm NORMDIST trong Excel 5

TH3: Nếu thay độ lệch chuẩn =1 và giá trị trung bình =0, tích lũy = True => NORMDIST(92)= NORMSDIST(92).

– Giá trị hàm NORMDIST(92):

Hàm NORMDIST trong Excel 6

– Giá trị hàm NORMSDIST(92):

Hàm NORMDIST trong Excel 7

Như vậy nếu độ lệch chuẩn =1 giá trị trung bình =0 và tích lũy= true => hàm NORMSDIST bằng giá trị hàm NORMDIST.

Trên đây giới thiệu chi tiết hàm NORMDIST và trường hợp đặc biệt giữa hàm NORMSDIST và hàm NORMDIST. Hy vọng là công cụ hữu ích cho bạn.

Chúc bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com