Hàm NORMINV – Hàm trả về nghịch đảo của phân bố tích lũy trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Hàm NORMINV – Hàm trả về nghịch đảo của phân bố tích lũy trong excel.

Mô tả: Hàm trả về nghịch đảo của phân bố tích lũy với độ lệch chuẩn và giá trị trung bình đã xác định. Hàm NORMINV sử dụng kĩ thuật tìm kiếm lặp, nếu tìm kiếm sau 100 lần chưa đồng quy => hàm trả về giá trị #N/A.

Cú pháp: NORMINV(probability,mean,standard_dev).

Trong đó:

probability: Xác suất tương ứng với phân bố chuẩn, là tham số bắt buộc.

mean: Giá trị trung bình của phân phối, là tham số bắt buộc.

standard_dev: Độ lệch chuẩn của phân phối, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Các tham số trong hàm NORMINV bắt buộc phải là số, nếu không hàm báo lỗi #VALUE!

– Giá trị xác suất nằm trong khoảng: 0probability

– Bắt buộc giá trị standard_dev >0, nếu không hàm báo lỗi #NUM!

– Trường hợp mean =0 và standard_dev =1 => phân bố trở thành phân bố chuẩn hóa và giá trị NORMINV của phân bố = giá trị NORMSINV của phân bố.

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo của phân bố tích lũy chuẩn với các tham số sau:

Cách sử dụng hàm NORMINV

Tại ô cần tính giá trị nhập công thức sau: =NORMINV(C14,C15,C16).

Cách sử dụng hàm NORMINV 2

Nhấn Enter nhận được kết quả:

Cách sử dụng hàm NORMINV 3

Trường hợp hàm NORMINVmean =0standard_dev = 1 => giá trị hàm NORMINV là:

Xem thêm :  Photoshop Portable là gì? Khác gì so với Photoshop thường

Cách sử dụng hàm NORMINV 4

Giá trị này đúng bằng giá trị hàm NORMSINV với cùng xác suất tương ứng:

Cách sử dụng hàm NORMINV 5

Vậy khi hàm NORMINVmean =0standard_dev = 1 thì giá trị đúng bằng giá trị hàm NORMSINV.

Trên đây giới thiệu chi tiết cách sử dụng hàm NORMINV trong xác suất thống kê. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com