Hàm NORMSDIST – Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm NORMSDIST – hàm trả về phân phối tích lũy chuẩn hóa trong excel.

Mô tả: Hàm trả về phân bố tích lũy chuẩn hóa, phân bố có trung độ bằng 0 và độ lệch chuẩn là 1. Mục đích sử dụng hàm để thay thế cho các bảng chứa đường cong chuẩn hóa.

Cú pháp: NORMSDIST(z).

Trong đó:

– z là giá trị muốn xác định phân bố, là tham số bắt buộc.

Chú ý:

– Cách tính giá trị của hàm NORMSDIST:

Công thức

– Bắt buộc z ở định dạng số nếu không hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm phân bố của giá trị 6.6666666.

Tìm phân bố của giá trị

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =NORMSDIST(D6).

Nhập công thức

Sau khi nhấn Enter kết quả là:

Kết quả

Như vậy phân bố của 6.6666666 là 1.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về hàm NORMSDIST.

Chúc các bạn thành công!Nguồn tham khảo từ Internet

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật Tại Website Pkmacbook.com
Xem thêm :  Bảng nguyên tử khối hóa học đầy đủ và chuẩn nhất